Schakelklas rekenen en projectklas

In de schakelklas rekenen krijgen kinderen rekenles aansluitend op hun niveau. Het doel van de klas is om vanuit de basis weer nieuwe stof op te bouwen en hierbij weer het plezier in rekenen terug te krijgen. Succeservaringen creëren is hierbij een prioriteit. Per kind wordt er gekeken wat deze nodig heeft vanuit een bepaald onderdeel. Binnen het leerdoel wordt verder gedifferentieerd en passende hulp geboden. Het streven is een plan voor elk kind op niveau.

Gaat een doel goed wordt er ook verdieping aangeboden of geeft een kind zelf aan waar deze nog moeite mee heeft. Dit kan een ander onderdeel zijn of moeilijkere sommen binnen het leerdoel.

In de projectklas worden kinderen uitgedaagd zelf zaken uit te zoeken en te onderzoeken binnen flexibele kaders. Zelfstandigheid en een onderzoekende houding staan centraal. De kinderen mogen ook zelf projecten aandragen en onderzoeksvragen stellen. Er wordt hierbij geprobeerd om alle vakken terug te laten komen. De kinderen gebruiken hierbij ook het vak mediawijsheid als middel om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Computervaardigheden, zoals omgaan met Word, PowerPoint en zoektermen invullen bij zoekmachines komen hierin ook sterk terug.