Nieuwsbrief juni 2021

 • nvulling bijzondere activiteiten
 • Morgen (30 juni):               studiedag, de kinderen hebben deze dag dus géén school.
 • Donderdag 8 juli:               de kleutergroepen gaan naar speeltuin Terveurdt
 • Naar speeltuin ’t Heksenpretje:
  • Maandag 12 juli:      groepen 3 en 4 
  • Dinsdag 13 juli:        groepen 5 en 6
  • Donderdag 15 juli:    de startklas en groepen 1 en 2
  • Maandag 19 juli:       groepen 7 en 7/8
 • Maandag 12-16 juli:            feestweek voor groep 8
 • Dinsdag 20 juli:                 “Spring het jaar uit”-dag georganiseerd door de ouderraad
  • (springen op vele springkussens) én musical groep 8
 • Woensdag 21 juli:              playbackshow én doorschuifuurtje naar juf/meester volgend jaar
 • Donderdag 22 juli:              laatste schooldag, rapport
 • Vrijdag 23 juli:                   start zomervakantie
 • Indeling groepen komend schooljaar
 • Startklas:                         juf Nanja (maandag – donderdag)

                                                   juf Samantha (Onderwijsassistent)

                                                   juf Monique (Pedagogisch medewerker)

 • Groep 1:                          juf Tanja (maandag – vrijdag)

                                                  juf Nanja (een paar vrijdagen)

 • Groep 2:                          juf Desiree (maandag, dinsdag, donderdag, aantal vrijdagen)

                                                   juf Monique (woensdag)

                                                   juf Nanja (een paar vrijdagen) 

 • Groep 3:                          juf Jacqueline (dinsdag – vrijdag)

                                                   meester John (maandag)

 • Groep 4:                          juf Jolijn (maandag – vrijdag, behalve een aantal woensdagen)

                                                   juf Cassidy (aantal woensdagen)

 • Groep 5:                          juf Sanne (maandag – vrijdag)
 • Groep 6:                          juf Wijnanda (maandag – woensdag)

                                                   juf Monique (donderdag – vrijdag)

 • Groep 7:                          juf Laura (maandag, dinsdag, vrijdag)

                                                   meester John (woensdag – donderdag)

 • Groep 8                           juf Bianca (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

                                                   meester Marthij (woensdag)

 • Schakelgroepen*              juf Cassidy

Ambulant                         

 • juf Kyra                           (Onderwijsassistent gekoppeld aan meerdere groepen)
 • Juf Elleke                       (Administratie, ICT, ondersteuning onderbouw)
 • Meester Maurice            (vrijwilliger, conciërge)
 • Juf Mariëlle                    (intern begeleider)
 • Ilona Ploem                   (schooldirecteur)

*Schakelgroepen 

Rekenen in de ochtenduren: Een aantal leerlingen krijgt samen met medeleerlingen op vergelijkbaar rekenniveau in een kleiner groepje de rekeninstructie en verwerking.

Projectwerk in de middaguren: Leerlingen met een hoger leerpotentieel gaan projectmatig met hogere denkvragen en -opdrachten aan de slag. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:

 • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
 • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
 • Ontlokken van discussie
 • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Zoals u kunt zien in de groepsindeling gaan we afscheid nemen van meester Sebastiaan en meester Folkert. Zij vervolgen hun carrière op een andere school binnen Movare. Juf Marlies is sinds november aan het genieten van haar pensioen, maar is toch tijdelijk even teruggekomen om 2 dagen aan groep 4 les te geven. Daarnaast ondersteunt ze hier nog op school als vrijwilligster. 

 • Oudergesprekken

De leerkracht heeft u uitgenodigd voor een laatste oudergesprek van dit schooljaar. De meeste leerkrachten hebben ervoor gekozen om dit gesprek fysiek op school te laten plaatsvinden, maar een enkele leerkracht geeft de voorkeur aan een online-gesprek. Hou dus even Parro in de gaten waar uw gesprek plaatsvindt.

 • Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie                       maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Vrijdag voor kerstvakantie     vrijdag 24 december 2021

Kerstvakantie                        maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022

Carnavalsvakantie                maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022

Pasen                                    maandag 18 april 2022

Meivakantie                           maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022

Koningsdag                           woensdag 27 april 2022: valt in de meivakantie

Bevrijdingsdag                       donderdag 5 mei 2022: valt in de meivakantie

Hemelvaart                            donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren                             maandag 6 juni 2022

Studiedag                              een woensdag in juni 2022 (exacte datum volgt nog)

Laatste vrijdag schooljaar      vrijdag 22 juli 2022

Zomervakantie                      maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022

Hele vrije vrijdagen kleuters     vrijdag 22 oktober 2021, 10 december 2021, 21 januari 2022,

(anders teveel schooluren        25 februari 2022, 15 april 2022, 3 juni 2022 en 1 juli 2022

voor groepen 1 en 2)                                         

We gaan er nog mooie laatste schoolweken van maken!

Team Mijn Spoor

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details