Mariëlle Wetzelaer

marielle.wetzelaer@movare.nl

Met mij maakt u kennis als u uw kind aanmeldt bij onze school. Na een kennismakingsgesprek met onze directeur nodig ik u uit om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we vooraf een goede inschatting maken welke begeleiding uw kind bij ons op school nodig heeft. Vandaaruit gaat de leerkracht vervolgens aan de slag in de klas.

Op school ondersteun ik de leerkrachten om op zoek te gaan naar mogelijkheden als kinderen in de klas iets anders nodig hebben dan het reguliere programma. Voor het ene kind kan dat meer herhaling betekenen, voor het andere kind wellicht meer uitdaging.

Naast de samenwerking met mijn collega’s ben ik ook de contactpersoon voor het knooppunt Rennemig. Dat betekent dat ik nauwe contacten onderhoud met het sociale buurtteam, de schoolarts, de peuterspeelzalen, het expertiseteam van de gemeente Heerlen en indien nodig de leerplichtambtenaar, de wijkagent of het consultatiebureau. Daarnaast ook met de logopediepraktijk, ergotherapiepraktijk en kinderfysiopraktijk waarmee wij op onze locatie samenwerken. Uiteraard ook met praktijken die elders gevestigd zijn.

Ook u als ouder kunt mij benaderen met vragen over uw kind of thuissituatie die niet meteen school-gerelateerd zijn. Ik kan vrijblijvend samen met u verkennen of ik of onze partners u mogelijk verder kunnen helpen.

Naast intern begeleider heb ik op school ook de taak als rekenspecialist en aandacht functionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Samen met mijn collega’s probeer ik er voor te zorgen dat uw kind een optimale, passende ontwikkeling kan doormaken bij ons op school en met plezier kan terugdenken aan zijn of haar basisschooltijd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details