Juf Désirée

desiree.heussen@movare.nl

Mijn naam is Désirée Heussen

Ik werk sinds 1981 in het onderwijs. Meteen na mijn opleiding kreeg ik een baan op een toenmalige kleuterschool in Heerlerheide. Deze school, Heilig Hart van Maria, verhuisde naar de wijk Rennemig en werd basisschool “De Schacht” die weer gefuseerd is met basisschool De Piramide en de naam Mijn Spoor kreeg.

In alle jaren die ik werkzaam ben heb ik les gegeven in de onderbouw, groep 1, groep 2, groep 3 en ik heb enkele jaren aan kleine groepjes kinderen taalles gegeven. Mijn hart gaat uit naar het jonge kind. De onbevangenheid, het spontane, het nieuwsgierige van deze kinderen dagen mij nog steeds uit om het onderwijs daaraan aan te passen. In mijn huidige groep 2 probeer ik het reken- en taalonderwijs zo uitdagend mogelijk te maken door veel materialen te gebruiken en de kinderen uit te dagen tot zelf nadenken en vooral veel uit te proberen. Ook het samenwerken komt veel aan bod. Kinderen krijgen opdrachten die ze samen moeten uitproberen en zien op te lossen.

Samen werken met jonge kinderen en helpen meewerken aan hun ontwikkeling en de basis leggen op hun toekomst zie ik nog altijd als mijn belangrijkste taak. Ook jonge kinderen kunnen aangeven wat ze willen worden en aan dat doel draag ik graag mijn steentje bij.