Juf Kyra

kyra.westerkamp@movare.nl

Hallo, ik ben juf Kyra Westerkamp,

Ik ben leerkrachtondersteuner op basisschool Mijn Spoor. In schooljaar 2018/2019 heb ik een aantal keer vervangen op deze school, en dit beviel van beide kanten zo goed dat ik vast deel uitmaak van het team sinds schooljaar 2019/2020.

Ik ondersteun vooral in de middenbouw en bovenbouw, dit zijn groep 3 t/m 8. Dit houdt in dat ik vaak met kleine groepjes kinderen werk om ze extra te helpen. Dit kan zijn zowel met kinderen die iets nog moeilijk vinden zodat ze nog een keer de uitleg krijgen bij mij en extra kunnen oefenen of met kinderen die de lesstof juist te makkelijk vinden en wat extra uitdaging nodig hebben. Ook ondersteun ik de leerkrachten in de klas, ik loop rond, help ter plekke, help met nakijken en ben een vast aanspreekpunt voor alle kinderen. Verder zorg ik ervoor dat spullen en materialen klaar liggen en help ik met organiseren van alle vieringen.

Wat zo leuk is aan mijn werk? Ik kom in alle groepen, ik zie alle kinderen en ken ze daardoor ook allemaal en vanwege de diverse taken is mijn werk nooit saai!

Ik vind het prachtig om te zien dat kinderen iets bereiken d.m.v. mijn hulp.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details